/ 3 نظر / 10 بازدید
صدری

چهارمین اجتماع بزرگ مدافعان حرم-هلالی http://www.nasrtv.com/modules/video/singlefile.php?lid=9677

متین

تا زنده ایم شرمنده ایم ضمن تشکر از مطلب تان توجه شما را به خواندن مطلب اینجانب در مورد حماسه!!!! مجلس در دادن رای اعتماد به وزیران در وبلاگ بنده حقیر دعوت می نمایم والعاقبه للمتقین

متین

تا زنده ایم شرمنده ایم ضمن تشکر از مطلب تان توجه شما را به خواندن مطلب اینجانب در مورد حماسه!!!! مجلس در دادن رای اعتماد به وزیران در وبلاگ بنده حقیر دعوت می نمایم