دریا باشیم

کودکی لنگ کفشش را امواج از او گرفت روی ساحل نوشت :دریا دزد کفش های من !

مردی که از دریا ماهی گرفته بود ،روی ماسه ها نوشت دریا سخاو ت مند ترین سفره هستی .

موج دریا آمد .و جملات را با خود محو کرد .

تنها برای من این پیام را باقی گذاشت که برداشت های دیگران در مورد خود ت  را در وسعت خویش حل کن تا دریا باشی .

/ 1 نظر / 4 بازدید