من ایرانیم به ایرانی بودنم افتخار می کنم...

 

می تونم هرجا که بخوام مثل خانم های محترم و با حجاب کامل برم و هیچکس جرئت اعتراض رو نداره اما تو کشورهای خارجی اینطوری نیست...چرا چنین فرصتی رو به این راحتی از دست می دیم...؟

بشنویم از حجاب در کشورهای دیگه:

اولین بار در اروپا کشور فرانسه که داعیه دار دموکراسی و آزادی است قانون منع حجاب تصویب و اجرا شد. تصویب و اجرای این قوانین اسلام ستیزانه در اروپا در حالی صورت می پذیرد که به علت هجمه تبلیغاتی اعمال شده از طرف دولت های غربی بسیاری از مردم موافق منع حجاب می باشند.

این در حالی است که کیلومترها آن طرف تر در آمریکای جنوبی رییس جمهوری آرژانتین قانون احترام به حجاب اسلامی را پذیرفت. با تصویب این قانون در آرژانتین زنان مسلمان می توانند آزادانه در مجامع عمومی با حفظ حجاب حاضر شوند و گذرنامه های خود را نیز با عکس های محجبه تهیه کنند.

در آرژانتین آمار یک میلیونی مسلمانان  تنها دو در صد ازجمعیت را تشکیل می دهند. در حالی که آلمان با چهار میلیون مسلمان و فرانسه با سه و نیم میلیون مسلمان به ترتیب بیشترین جمعیت مسلمانان را در اروپا دارا می باشند.

در کشور های اروپایی سالهاست که حقوق مسلمانان به بهانه های واهی نادیده گرفته شده وآنان به نقض آشکار اصل آزادی و حقوق بشر که ساخته و پرداخته دست خود ایشان است مشغولند. این امر نشان دهنده پوچ بودن داعیه ی آنها بر دفاع از دموکراسی، آزادی و حقوق بشر است و حتی متفکران معتقد به دموکراسی که منتقد پیشنهاد ممنوعیت حجاب هستند نیز معتقدند که ارزشهای دموکراتیک ایجاب می کند که به مسلمانان اجازه استفاده از پوشش دلخواهشان داده شود.

/ 1 نظر / 14 بازدید
saman

برنامه عربی زبان شبکه نصر با حضور نماینده جهاد اسلامی وبا موضوع نقش و جایگاه جمهوری اسلامی ایران در فلسطین بهمراه زیرنویس فارسی http://www.nasrtv.com/modules/video/singlefile.php?cid=15&lid=7559