آرایش لازم ضروری یا …

 

تاج بندگی نوشت:

شور که ما در ان زندگی کشوری اسلامی است اما تا کنون دقت کردهای که از این اسلامی بودن برخی افراد ، خانواده ها و نهادها فقط صفت اسلامی بودن را یدک می کشند اقتصادی که کامل اسلامی نیست گاها مردم وجوهات شرعیخود را ماند خمس و زکات … به طور کامل نمی پردازندنظام  بانک داری که به نام قرض الحسنه  بهره چند درصدی  موقع باز پرداخت از مردم  میگیرند   خمس و زکاتی که دیگر شاید قشر  خاص از جامعه آن را می پردازند و ان دور تسلسل که همواره در نهاد ها اقتصادی و اجتماعی آن در اجتماع و جامعه و تاثیر  گذاری آن را بر افرداد بیشتر کرده است و نگران کننده است  نمود دارد  وما تکیه برآن داریم و آمار های رسمی نیز بر این مطلب صحه می گذارند  وضیعت استفاده از  لوازم آرایشئ بهداشتی   در بین عموم  افراد جامعه  رواج گسترده ای یافته لوازمی که  تنها  زنان و دختران جامعه مشتری و طالب آن نیست   بلکه بخش وسعی از جامعه  مردان ما را در بر می گیرد که در حجم بالای از این لوازم  از طریق واردات  به کشور سرازیر می گردد  وارد کنند گان حتی  برای  کس سود بیشتر که هم شده  به واردات  این قلم از اجناس  دست میزنند  و ارزی را که در این شرایط  حساس و تحریم  که با هزار ترفند با نک مرکزی در سیستم اقتصادی کشور تهیه   صورت می گیرد  صرف وارد کردن چه نوع کالای که جزء کالا های اساسی   مردم قرار نمی گیرد

حا ل چه عواملی سبب گردید که تمایل افراد جامعه به استفاده از این نوع لوازم افزایش یابد  و نکته ظریف  نیز باید اشاره داشت که مردان و پسران جامعه ما نیز کمکم نیز به این جذرگه اضافه میشوند  نگاه اجمالی به برخی از پسران جامعه ما نشان میدهد آنان نیز به سمت استفاده از برخی از لوازم آرایشی و بهداشتی که مختص بانوان هست گرایش دارند  مشکل کجاست

چه راه هل های برای این موضوع وجود دارد؟

تا چه اندازه به الگوهای ورزشی و هنری..و غیر خوراک فرهنگی دادهایم و به آنان آموخته ایم  که در شان یک ورزش کار و… رفتا نمایند تنها  به رفتا ر های سخت گیرانه اکتفا کرده ایم  تا کنون  تا چه اندازه   حد و اندازه استفاده از لوازم آرایشی و بهداشتی را برای جوانان خود از دید اسلام توضیح دادیم و در این ضمینه کار کرده ایم و به زبان عامیانه چه کاشته ایم که منتظر درو باشیم

 تا چه مدتی  دست روی دست گذاشته و بگویم کا کار ماهواره تهاجم فرهنگی و .. است پس جایگاه خانواده  و متولیان فرهنگی و حوزه های علمیه …  در ایمن امر پیست ایا کم کاری و غفلتی در این زمینه اتفاق نیفتاده است  همواره در مسایل فرهنگی نوعی سیاست افراط و تفریط را در پیش گرفته ایم   چه در سطح  خانواده و چه در جتماع همورراه باید و نباید تعیین کرده ایم  راهکار چه گونه زیبایی و باور اندن که زیبای ظاهر صرف استفاده از این لوازم نیست    به جوانان نیاموختیم جوانی که در این مرحله از زندگی خود دوست دارد زیبا به نظر برسد  حا شاید این امر بسته به نوع خانواده ای که فرد در ان زندگی میکنندمتفا ت است و مفهوم زیبا دیده شدن  و نکته ایست که فرد  از  خانواده گروه همسالان و دوستان میآموزد  ولی آن چه باعث تاسف است نوع روابط حاکم بر افراد جامعه است  که لازمه  حضور در اجتماع محل کار… را  استفاده از  این  گونه لوازم آرایش می داند  آیا در جامعه اسلامی و کشور شیعه  باید  مردان ما ارایش برچهره داشته باشند و یا زنان ما برای  نامحرمان و مردان جامعه باید چهره آرایی نمایند

پایان

/ 1 نظر / 13 بازدید
جنگلی

چه خوش است که یک شب بکشی هوا را ... به خلوص خواهی ز خدا خدا را بحضور خوانی ورقی ز قران ... فکنی در آتش کتب ریا را شود آنکه گاهی بدهند راهی... به حضور شاهی چون من گدا را طلبم رفیقی که دهد بشارت... به وصال یاری دل مبتلا را مگر آشنایی از ره عنایت ... بخرد به خاری گل باغ ما را فلکا شکستی دل عاشقان را ... ز چه روی بستی کمر جفا را چو شکستی این دل مشو ایمن از وی... که بسوزد آهش قلم قضا را نه حریف مایی فلکا ،که یارم... شکند به نازی صف ما سوی را