تقدیم به زنان ومادران سرزمینم

زن شرقی نفسش پردارد

                   زن ما مشرق ساغر دارد

زن ما مثل  چراغ توری است

                 زن ما بین پری تا حوری است

سروده :احمد عزیزی

                  

/ 2 نظر / 4 بازدید
جنگلی

سرم را نه ظلم خم می کند ، نه ترس و نه مرگ سرم فقط برای بوسیدن دستهای تو خم می شود مادر

جواد

دیگه دوستم نداری سر نمیزنی