کافر همه را به کیش خود پندارد

 

امروز خبری برروی تلکس خبرگزاری ها مخابره گردید مبنی بر  انفجار خودروی بمب گذاری شده کارکنان سفارت  اسرائیل در هند و همچنین  انفجار در سفارت  اسرائیل در گرجستان که منجر به زخمی شدن عده ای از کارکنان این سفارت خانه ها گرددید   بعد از این انفجارها ، بلا فاصله  نخست و زیر اسرائیل  انگشت اتهام خود را سوی ایران نشانه گرفت.  وایران را متهم به دست داشتن  در این بمب گذاری ها کرد  غافل از آنکه ایران قدرت مند    هیچ نیازی به بمب گذاری به سبک خود اسرائیل ،برای پیش برد اهداف خود ندارد  و اگر سران بی فکر اسرائیل کمی سلول های خاکستری بالقوه خود را به فعلیت برسانند متوجه می شوند که ایران   وقت و انرژی و هزینه ای که بخواهد صرف کارهای از این دست بکند ،که در مرام و قاموس هیچ ایرانی نمی گنجد   صرف تربیت فرزندان این آب و خاک می کند که همچون شهیدان هسته ای خاری در چشمان دشمنان باشند     که خواب را بر آنان حرام کرده  اند و آنان در مواجهه با این امر  منفعلانه فقط دست به اقدام قرون وسطایی ترور دانشمندان و افراد تاثیر گذار علمی  بزنند البته از اسرایئی جماعت  انتظار بیشتر از این نیست  به قول معرف کافر همه را به کیش خود پندارد

/ 0 نظر / 6 بازدید