دلت پاک باشه حجاب روبی خیال

یکی می گفت دلت پاک باشه حجاب رو بی خیال.

جواب دادم .پس برو مردم آزاری کن بعد بگو دلم پاکبوده دروغ بگوو توجیه کن که دلم پاکه

عمل آدمهااز عقیده ناشی می شه که در دل دارند .پس  نمی شه کسی دلش پاک باشه ولی عملش نا پاک

 

 

/ 1 نظر / 4 بازدید
علي

سلام خانم تركمن به نظر شما احترام ميذارم ، اما دوست دارم نظر شما در باره جوامعي كه حجاب ندارند اما دل مرد و زنش پاك است و آمار جرم و تجاوز در آنها اندك يا نزديك به صفراست را هم بدانم مثل سوييس ، سوئد ، كانادا ، ژاپن و غيره موفق باشي