حجاب زیبایی


 

هـــــر چـــــہ بـیـشـــــتـر بــہ شـــــاخ و بـــرگــــــ گـــل نـظــاره مــ ــے کـــرد،

بــیــشــــتـر مـحـــو زیـبـایــی اش ✿ مـــ ــی شـــــد.

دســتــش را دراز کـــرد تــا در اخـتــیــار بــ ـگــیــرد...

ولـــــی خـــارهــــا مـــزه درد را بــہ او چــ ـشـــانـدنـد تـا دریــابـــد

اگــــر حـفــاظـــے بـرای گــــل نـبـود، ✿

چـــنـیـن بـــا طــــراوتـــــ و زیـبـا ✿ نـــ مـــ ـے مـــانـد.

 

حضرت علی (ع) فرمودند: بهترین جامه ها و پوشش هاى دین ، شرم و حیاست. (غررالحکم ، باب حیا)

منبع :http://abdollah11.blogfa.com/

/ 1 نظر / 7 بازدید
یواشکی

رمز موفقیتم رو چند سال پیش عوض کردم... الان هرکاری میکنم یادم نمیاد! زندگیم قفل کرده...کسی رو سراغ نداری رمز گشایی کنه؟!