پست های ارسال شده در آدر سال 1390

بیانات امام خامنه ای در مور حجاب

عفاف مخصوص زنان نست مردان هم باید عفیف باشند                                               امام خامنه ای در همایش بزرگ خواهران ورزشگاه آزادی30مهر 1370 زنان مسلمان ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 10 بازدید