پست های ارسال شده در فروردین سال 1391

دعایت می‌کنم، عاشق شوی روزیبفهمی زندگی، بی‌عشق نازیباستدعایت می‌کنم، با این نگاه خسته، گاهی مهربان باشیبه لبخندی، تبسم را به ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 14 بازدید