پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1392

پاسخ

  ﻗُﻞْ ﻧﺎﺭُ ﺟَﻬَﻨَّﻢَ ﺃَﺷَﺪُّ ﺣَﺮًّﺍ ﻟَﻮْ ﻛﺎﻧُﻮﺍ ﯾَﻔْﻘَﻬُﻮﻥَ :ﺑﮕﻮ: -»ﺍﮔﺮ ﺩﺭﯾﺎﺑﻨﺪ - ﺁﺗﺶ ﺟﻬﻨّﻢ ﺳﻮﺯﺍﻧﺘﺮ ﺍﺳﺖ.ﺳﻮﺭﻩ ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ : (81)ﭘﺎﺳﺦ ﺷﻤﺎ ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 17 بازدید
امـروز شیــطان شـدی…..……چشــم هـای پســـران را؛فـردایـی زود…….شیــطان می شـونـد هــزاران چشــم...دل همســرت را...حواســت باشــد بانـــو!چیــزی که عــوض دارد گلــه نـدارد...  ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 21 بازدید