خداشناسی

ما باید هنگام دعا مدعو خود یعنی خدا را بشناسیم و بدون شناخت خدا دعاکم اثر است.
دعا کردن خواندن خداست . ایا میشود انسان کسی را بخواند و او را نشناسد؟؟
اگر ما خدا را بد توصیف کنیم و تفسیر غلط از ان داشته باشیم احساسات غلط در ما ایجاد میشود و تمام حد و مرز باورها بهم میریزد و زمینه تشبیه سازی انسان به خدا را فراهم میکند و تشبیه هم شرک است.

کارت پستال درخواستی طراحان

شرک یعنی چندخدا شدن و چند تکه شدن و این ظلم به خودمان است.
انسان ها را خدا ساختن کار صحیحی نیست در این قیاس هم به خدا شرک ورزیدیم هم در حق ان انسانها بد کردیم.
انسانها نباید خیلی بزرگ شوند و جای خدا را در زندگی ما بگیرند اهل تسنن  این کار برای صحابه خود میکنند..

کاملا بی ربط : شده ام آن درخت خشک! نمی دانم که باید چشم انتظار بهار باشم یا دل هیزم شکن پیر را شاد کنم!

/ 0 نظر / 23 بازدید