جـانبـازی اسـت بـرای خـودش ایـن چـادرِ مـن!

جـانبـازی اسـت بـرای خـودش ایـن چـادرِ مـن!

دربـرابـر تـرکش هـای نـگـاه مسـمـوم تـکـه تـکـه مـی شـود!

امـا تسلیـم هـرگـز!
/ 2 نظر / 17 بازدید
shahrokh

سلام.ادامه مطلب باز نشد .تشکر میکنم در دنیای هجوم فرهنگی ،روشنگری میکنید،سری به من بزن

پریسا

عیدتون مبارک باشه ایشالا ، تنتون سالم باشه ایشالا ، سایهٔ پدر مادرتون بالا سرتون باشه ایشالا و خدا رفتگانتون رو بیامرزه ♥ ایشالا که امروز بهترین روز زندگیتون باشه ♥[قلب]