توهین وجسارت تاکی؟

جسارت به زن فلسطینی با پاشیدن شراب

/ 3 نظر / 4 بازدید
غریب آشنا

سلام مطالب و عکس ها بسیار زیباست! لینکتون کردم[لبخند][گل][گل][گل]

شهید گمنام

گل همیشه بهارم خدا کند که بیایی اسیر طعنه خارم خدا کند که بیایی اندکی صبر سحر نزدیک است .... یاعلی