سخت می گذرد

 

 

 

برای یه دوست......

از شیخ ِ بهایی پرسیدند : خیلے سخت می گذرد ، چـه باید کرد ؟

شیخ گفت: خودت که می گویی ، سخت مےگذرد ، سخت کــه نمی ماند!

پس خـــدا را شکــر کــه می گذرد و نمی ماند ...

جملات زیبا گیله مرد

/ 0 نظر / 8 بازدید