چادر تاج بندگی

 

دخترم گنج شرف معدن الماس حیاموجب عزت زهرا(ع)بشنو حرف زیوروزینت دین باش توبا حفظ حجاب فاش وبی پرده بگویم که حجاب صدف گوهر زیبای زن است.

یکی می گفت :هدف انسان مهم است،نه این که حجاب دارد یا ندارد!

دوستش پاسخ داد:

برای رسیدن به یک هدف باید از وسیله مناسب استفاده کرد .اگر هدف ،بر هم زدن

آسایش مردم باشد،وسیله اش بد حجابی است.

اما اگر هدف ،پیشرفت وآسایش خانواده هاست،وسیله اش حجاب است .برای رسیدن

به آرامش ،بی حجابی وسیله مناسبی نیست.برای رفتن به فضا ،نمی شود از ماشین  

ژیان استفاده کرد،باید سفینه فضایی سوارشد.

/ 1 نظر / 4 بازدید
عاشق کوهستان

باسلام و عرض ادب[دست][گل] به به لذت بردم ممنونم حجاب ؛ وسیله ای است تا نشان دهی وسیله نیستی .