چادر برای زن بهتر است

چادر برای زن بهتر است

از فرانسه که آمدم هنوز مانتویی بودم .برای گزارش خدمت امام خمینی (ره)رسیدم. ایشان فرمودند:شماچادرندارید،

بگویم احمد برایتان چادر بخرد .گفتم نه حاج آقا،چادر دارم .اما چون به کوه می روم واسلحه روی دوشم بود....،اگر چادر به سر می کردم،خیلی مشکل بود.امام فرمودند :چادر برای زن بهتر استو من از همان جا آمدم وچادر سرم کردم ودیگر برنداشتم .

                                                                                           مرضیه حدید چی(مهر قهر)ص249

/ 2 نظر / 4 بازدید
صدای بهشت

سلام عيد غدير بر شما هم مبارك ممنون كه هم وب من سر زديد هم بنده رو لينك كرديد

صدای بهشت

سلام عيد غدير بر شما هم مبارك ممنون كه هم وب من سر زديد هم بنده رو لينك كرديد