ریاستی که نکوست از خبرهایش پیداست!

ریاستی که نکوست از خبرهایش پیداست!

لطفا به این توالی خبری توجه کنید که توجه شما که باعث متوجه شدن برخی عزیزان می باشد وبه طور ویژه این توجه می تواند برای ریاست مجلس توجیه مندمان کند.

خبر(اول) صبح به نقل از خبرگزاری «ریاست مجلس بگیریم نیوز»:یکی ازنمایندگان مجلس همیشه حاضر در صحنه :173نفر در جلسه ای برای حمایت از آقای «ع.ل» گرد هم خواهند آمد تا از این ایشان حمایت کنند.

خبر دودقیقه بعد:50 تن از این افراد حضور یافته دراین جلسه اصلا به مجلس راه پیدا نکرده اند.

خبر سه دقیقه بعد:2نفر از نمایندگان حاضر در این جلسه گفتند:ما به قصد دید وباز دید عید(البته با تاخیر) رفتیم اصلا قصد حمایت نداشتیم.

خبر یک ساعت بعد:2 نماینده حاضر دراین جلسه می گویند:قصد دیدن مادرمان را داشتیم که این جلسه سر راه بود از وسطش رد شدیم.

خبر دوساعت بعد:82 نماینده حاضر دراین گردهمایی حمایتی انگیزه خود از حضور دراین جلسه را خوردن قرمه سبزی با نان تازه اعلام کردند.

خبر نه دقیقه بعد:55تن از نمایندگان حضور یافته در جلسه:ما که در جلسه خوابیده بودیم خیلی حال داد!

خبر 20 دقیقه بعد:30تن از دیگر نمایندگان مجلس:ما به صورت غیر محسوس واز طریق دورکاری(!) در خانه نشستیم وتند تند حمایت کردیم.

 خبر 2ساعت بعد (تقریبا وسطای نیمه شب):یکی از نمایندگان:کی من!کی این!چی حمایت!من کیم !اینجا کجاست!

خبر 5ساعت بعد:یکی از نمایندگان دیگر حاضر در جلسه:بعضی از عزیزان حاضر در جلسه ما را یاد چهره پدر مرحوممان می انداختند برای همین حضوری غم انگیز در جلسه داشتیم!به نوعی قصد حمایت از روح ابوی مرحوممان را داشتیم.همین!

خبر6ساعت بعد:طبق آمار منتشر شده از خبرگزاری «جلسه حمایتی آن لاین»بخشی از نمایندگان حاضر در جلسه اعلام کرده اند که :ما برای افزایش حقوق رفته بودیم.باور کنید چندماهی است که همگام با کارگران کشور(!) ریالی حقوق نگرفته ایم.این نمایندگی اصلا برای ما نان وآب نداشته هر چه بوده خدمت بوده، خدمت بوده(!)آن هم  خدمت به مردم!ما برای حمایت از حقوق خودمان که چندماهی است نگرفته ایم به این جلسه حمایتی رفتیم!

به نظر می رسد که با توجه با اخبار موجود وتوالی شگفت انگیز این خبر ها نکته ای که یک دفعه ای به ذهن همه ما خبرسازان وخبرنگاران وخبر گیران وخبردهان وخبر گویان می رسد یک فرمول ساده ریاضی است:

172(تعداد نمایندگان اولیه اعلام شده)- {50(در مجلس آینده حضور ندارند)-2(برای دید وبازدید عید رفته بودند)-82(حمایت از قرمه سازی)-55(نمایندگان که جلسه حمایتی را با اتاق خواب اشتباه گرفتند)-30(نمایندگان دور کار)-1(نماینده ای که در توهم بود)}=227

ما که زیاد حساب وکتابمان درست نیست اما با توجه به این جمع وضرب ومنها وتقسیم پیچیده که نشان از عمق حمایت ازایشان دارد می توان گفت که از 172 نفر اولیه که اعلام شده از ایشان  حمایت کرده اند 227نفر به خاطر قرمه سبزی ودیدار مادر وگرامی داشت روح ابوی وخوابیدن در جلسه حضور داشته اند وگویا به قصد حمایت نبوده با این شرایط به نظر می رسد که ایشان با احتمال 200 تا300درصدی رئیس خواهند شد.

/ 0 نظر / 7 بازدید