# حجاب
امـروز شیــطان شـدی…..……چشــم هـای پســـران را؛فـردایـی زود…….شیــطان می شـونـد هــزاران چشــم...دل همســرت را...حواســت باشــد بانـــو!چیــزی که عــوض دارد گلــه نـدارد...  ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 21 بازدید