این روزها خیلی چیز ها غریب هستند

مبادا تلخی این نگاه ها محبت چادر را از دلت سرد کند....مبادا... غصه

نخور این روزها حسین هم غریب است... زینب هم غریب است... رقیه ام

هم غریب است... مادر هم غریب است.... روز گار غربیست... قبلا ها

محجبه ها به بی حجاب ها چپ چپ نگاه میکردند اما الان بی حجاب ها

و بد حجاب ها چنان با خشم و نفرت به چادری ها نگاه میکند که انگار چه

کار غیر اخلاقی انجام داده ای... غضه نخور... من هم چشیده ام طعم

تمامی این نگاه ها را... درد دارد اما تلخ نیست... چون مادر نگاهت

میکند...
/ 1 نظر / 13 بازدید
vahid

کلیپ زیبای مشتهای پولادین، پاسخ مقتدرانه مقام معظم رهبری امام خامنه ای به تهدیدات استکبار جهانی http://www.nasrtv.com/modules/video/singlefile.php?lid=2544