تمدن غرب همه چیز ............

تمدن غرب همه چیز را تقلیل می دهد. تقلیل جهان به ریاضی، تقلیل روح به روان،تقلیل دانش به علم تجربی؛ تقلیل فلسفه به تحلیل زبانی، تقلیل انسان به غرایز، تقلیل غریزه جنسی به رابطه جنسی و تقلیل زن به کالای اقتصادی.
زن غربی باید تبدیل به عنصر مفید سرمایه داری و صنعی شود؛ بنابراین زن صنعتی و سرمایه داری فقط به جسم بی درون خود می پردازد. ... (بخشی از کتاب انقلاب ژاکت های دگمه دار)
 
 
 
 
 
 
/ 0 نظر / 24 بازدید